UNAM tilbyr terapi mot posttraumatisk stress

Når en person er offer for en voldelig handling som kidnapping, drap, utpressing, overfall eller forsvinner, har han ulike konsekvenser som spenner fra generalisert angst, adaptive lidelser, patologisk sorg til akutt stress og posttraumatisk stressforstyrrelse .

For å yte støtte til denne typen ofre, Virtual Undervisning og Cyberpsychology Laboratory av UNAMs psykologiske fakultet , regissert av Dr. Georgina Cárdenas López, opprettet e-Health distanseomsorgssystemet.

Gjennom dette programmet, som er sponset av Fundación Gonzalo Río Arronte, tilbys psykologiske tiltak online som virtuell rådgivning, online psykoterapi og gruppepsychoterapi med virtuell virkelighet.

Programmet ble opprettet for barn, unge og voksne, uavhengig av avstander eller sosiale forhold, fordi alle er utsatt for å lide direkte eller som vitner, en voldelig situasjon.

også e-helse tilbyr psykologisk støtte til vitner eller slektninger til offeret som har en tendens til å presentere lært håpløshet, feilaktige modeller i problemløsing, sosial angst og depresjon.

Dr. Cárdenas forklarte at noen strategier som brukes til barn mellom 5 og 11 år, er bruk av pedagogiske videospill og digitale forebyggings animasjoner.

For unge mellom 12 og 18 år, i tillegg til videospill, brukes tidlige intervensjonsanimasjoner til å trene dem i å håndtere strategier og regissert sosial atferd.


Video Medisin: Garth Lenz: The true cost of oil (Mars 2023).