Testikkelkreft dobler dødsrisiko etter alder 40 år

Menn diagnostisert med testikkelkreft Fra og med 40 har de dobbelt så mange risiko for å dø for sin tilstand, ifølge en studie publisert av Journal of Clinical Oncology.

Lois Travis , fra University of Rochester Medical Center, i New York og hans team studerte mer enn 28 tusen pasienter og fant det dødelighet Det var dobbelt hos de som ble diagnostisert i en alder av 40, spesielt når det var metastase .

Pasienter diagnostisert etter 1987 var imidlertid mindre sannsynlig å dø under oppfølging av fremgang enn de som ble diagnostisert før det året. Muligens skyldes det innføring av en bestemt type kjemoterapi et tiår siden


Undersøkelsen tok hensyn til den første behandlingen og varigheten av sykdommen. "Studiedokumentene for første gang, effekten av alder på dødeligheten av testikkelkreft , under hensyntagen til egenskapene til tilstanden, behandlingsfaktorer og sosio-demografiske variabler "uttalt Lois Travis .


Blant funnene ble det funnet at ugifte menn hadde to til tre ganger mer dødelighet enn gifte menn. En annen faktor fant det unge pasienter De blir vanligvis behandlet mye mer aggressivt enn de eldre.

"Spørsmålet er fortsatt om sammenhengen mellom sosioøkonomiske variabler og dødelighet gjenspeiler forskjeller i helsesystemets evne, eller er pasientens villighet til å akseptere intensive behandlinger med risiko for bivirkninger, eller kunnskapen fra legen om å gi optimal behandling, "sa forskerne.

Kilde: Reuters
 


Video Medisin: Mr. Melk Ping Pong (Desember 2020).