Flere mennesker dør av forurenset vann enn fra vold

flere mennesker på grunn av sykdommer knyttet til forurenset vann enn for noen annen form for vold, sier De forente nasjoner (FN) i anledning av World Water Day .


 

hver 20 sekunder dør en person for sykdommer forårsaket av misbruk av vann . Dette betyr 2 millioner dødsfall per år, de fleste barn under 5 år, sier stiftelsen Vi er vann.

Ifølge statistikk fra organisasjonen, mer enn en av seks personer i verden, ca 900 millioner, de har ikke tilgang nok til drikkevann trygt, for å tilfredsstille deres grunnleggende behov.
 

Stiftelsen Vi er vann (Vi er vann) er en organisasjon som søker å øke bevisstheten og reflektere over den offentlige mening om opprettelsen av en ny vannkultur som gir bærekraftig vannforvaltning.

Initiativet er i tråd med de generelle retningslinjene fastsatt av Millennium Development Goals (ODM) vedtatt av De forente nasjoner og dets program "Vann, livskilde".

Her er en video av fundament Vi er vann , hvor noen nåværende statistikker om problemet er utsatt:

  

Vi mister noe fra We Are Water Foundation på Vimeo.


 


Video Medisin: Overpopulation – The Human Explosion Explained (Oktober 2020).