Interne manifestasjoner

Det er sjeldne sykdommer som er vanskelige å diagnostisere, men alvorlig skade folk, slik er tilfellet arvelig angiodema , en genetisk tilstand som forårsaker en utilstrekkelig produksjon av C-1-inhibitorproteinet som forhindrer korrekt regulering av biokjemiske interaksjoner av blodsystemet.